top of page

Sociale waarden. Wat zijn dat?

Sociale waarden zijn de vele ongeschreven gedragsregeltjes, waar we ons in het dagelijks leven
naar gedragen.

Meestal gebeurt dat vanzelf, zó gewoon vinden we het:

Op je beurt wachten, iemand de weg wijzen, luisteren naar de ander, alsjeblieft en dankjewel zeggen.

Geduld, behulpzaamheid, respect en beleefdheid zijn de sociale waarden die hier bij horen.

 

Sociale waarden en normen zijn van groot belang:
ze zorgen dat we sociaal vaardig zijn en ons goed in een groep kunnen voegen.

 

Voor jonge kinderen is dit allemaal nieuw: speelgoed delen, niet slaan, een ander helpen, het zijn telkens belangrijke leermomenten.

Deze serie boeken biedt kinderen én jou als opvoeder inzicht in de grote rol van sociale waarden voor een gezonde sociale ontwikkeling.

Als extraatje voor jou als voorlezer:
onderaan elke rechterpagina zie een van de sociale waarden genoemd die binnen het thema aan bod komen.

Pak het boek erbij zodra zich een situatie voordoet waar je met het kind over praten wilt.

 

Er is niets mooiers dan een kind sociaal vaardig te maken.
Jij maakt het verschil!

bottom of page