top of page

Leesboeken vanaf 6 jaar /Books for children ages 6 and up

Als illustrator heeft Pauline vele boeken voor kinderen vanaf 6 jaar geïllustreerd.

Hiernaast zie je een kleine selectie.

In je bibliotheek vind je er nog veel meer!

As an illustrator Pauline has illustrated many books

for children ages 6 and up.

Here you see a small selection. 

bottom of page